Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai

ĐT: 061.3892378
Fax: 061.3892379
Email: diza@diza.vn
Số 26, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
WEB GIS DIZA
Số lượt truy cập
Số người đang online
 GIỚI THIỆU CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI    
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai hoan nghênh Quý khách đến tham quan và đầu tư tại Đồng Nai - nơi hội tụ nhiều tiềm năng phát triển: Tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, dịch vụ và kết cấu hạ tầng phát triển. Chúng tôi thật sự mong muốn sự hợp tác lâu dài và phát triển cùng Quý nhà đầu tư.
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI
STT
Khu công nghiệp
Ngày thành lập
Tổng Diện Tích (ha)
1
31/12/1994
494 ha 
2
08/06/1995
365 ha 
3
18/10/1995
184 ha 
4
10/04/1996
100 ha
(bao gồm 13 ha Khu Chế xuất) 
5
02/07/1997
688 ha
(Giai đoạn 1: 337 ha, Giai đoạn 2: 351 ha) 
6
02/07/1997
347 ha 
7
30/08/1997
430 ha 
8
07/04/1998
474 ha
(Giai đoạn 1: 250 ha; Giai đoạn 2: 224 ha) 
9
08/04/1998
497 ha
(Giai đoạn 1: 226 ha, Giai đoạn 2: 271 ha) 
10
12/05/2000
335 ha 
11
26/06/2003
184 ha 
12
06/10/2003
302 ha 
13
06/10/2003
323 ha 
14
13/10/2003
488 ha 
15
11/10/2004
54 ha 
16
21/10/2004
283 ha 
17
01/06/2005
315 ha 
18
16/12/2005
183 ha 
19
03/03/2006
70 ha 
20
02/06/2006
109 ha 
21
23/08/2006
177 ha 
22
29/12/2006
499,8657 ha 
23
26/03/2007
54 ha 
24
26/06/2007
43 ha 
25
12/03/2008
823 ha 
26
04/06/2008
264 ha 
27
27/08/2008
529 ha 
28
27/08/2008
331 ha 
29
20/05/2010
497,77 ha 
30
27/09/2012
201 ha 
Tổng diện tích
9643 ha
Tên Khu Công Nghiệp
Công ty đầu tư hạ tầng
Diện tích
Giá đất / Phí hạ tầng (tham khảo)
AMATA
Vi trí: Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3991007
Fax: 061.3891251
Công ty TNHH Amata (Việt Nam) (liên doanh giữa Cty Sonadezi và Cty Amata Corp.Public - Thái Lan)
Tổng DT: 494 ha
Đã cho thuê: 61% (trong đó 129 ha giai đoạn 1 đã cho thuê đạt 100%)
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: Được điều chỉnh theo từng thời điểm khác nhau. - Phí quản lý: 1.653 VND/m2/tháng (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
BIÊN HÒA II
Vi trí: Phường Long Bình Tân & An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 365 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 46.514 VND /m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng: 10.336 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
GÒ DẦU
Vi trí: Xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 184 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 1.240 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 785.574 VND /m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2046) (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí quản lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/20
LOTECO
Vi trí: Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3891105
Fax: 061.3892030
Công ty Phát triển KCN Long Bình (liên doanh giữa tập đoàn Sojitz - Nhật Bản và Công ty Thái Sơn - trực thuộc Bộ Quốc phòng).
Tổng DT: 100 ha
(bao gồm 13 ha Khu Chế xuất)
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: 826.92 VND /m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2046) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí quản lý: 18.605 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
NHƠN TRẠCH III
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Phone: 061.3549544
Fax: 061.3549544
Công ty TNHH Một thành viên Khu công nghiệp Nhơn Trạch III
Tổng DT: 688 ha
(Giai đoạn 1: 337 ha, Giai đoạn 2: 351 ha)
Đã cho thuê: Giai đoạn 1: 100%, Giai đoạn 2: 37%
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: 930.285 - 1.033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053) (tỷ giá ngày 18/05/2011)
+ Phí quản lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
NHƠN TRẠCH II
Vi trí: Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Phone: 061.3817768/3560573
Fax: 061.3817768/3560568
Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Công ty D2D)
Tổng DT: 347 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất: 1.860 VND /m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng:
+ Trong 5 năm đầu: 29.975 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011)
+ Từ năm thứ 6 trở đi: 20.879 VND
NHƠN TRẠCH I
Vi trí: Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3560475
Fax: 061.3560477
Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị và KCN IDICO (IDICO-URBIZ)
Tổng DT: 430 ha
Đã cho thuê: 88%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 826.920 - 930.285 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2048) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
- Phí quản lý: 6.201 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
SÔNG MÂY
Vi trí: Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3869436
Fax: 061.3869493
Công ty Liên doanh Phát triển KCN Sông Mây
Tổng DT: 474 ha
(Giai đoạn 1: 250 ha; Giai đoạn 2: 224 ha)
Đã cho thuê: 74% (Giai đoạn 1)
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 620.190-723.555 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2049) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND) .
- Phí quản lý: 6.202 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
HỐ NAI
Vi trí: Xã Hố Nai 3 & Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3982039
Fax: 061.3982040
Công ty Cổ phần KCN Hố Nai
Tổng DT: 497 ha
(Giai đoạn 1: 226 ha, Giai đoạn 2: 271 ha)
Đã cho thuê: 86% (giai đoạn 1)
- Giá thuê đất: 1.860 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 45.480 VND/m2/năm
- Giá thuê đất & phí hạ tầng: 620.190 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2048) (tỷ giá 18/05/2011
BIÊN HÒA I
Vi trí: Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/ 3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 335 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất (DN có vốn đầu tư nước ngoài): 16.538 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng: 8.269 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
DỆT MAY NHƠN TRẠCH
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.8247922
Fax: 08.8247925
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo
Tổng DT: 184 ha
Đã cho thuê: 71%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053) (tỷ giá ngày 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
- Phí quản lý: 5.581 VND/m2/năm. (tỷ giá ngày 18/05/2011, 1 USD=20.673)
NHƠN TRẠCH V
Vi trí: Xã Long Tân & Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.9351901/8438883
Fax: 08.9312705
Tổng Công ty Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam (IDICO)
Tổng DT: 302 ha
Đã cho thuê: 78%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053).
- Phí quản lý: 6.202 VND/m2/năm. (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
TAM PHƯỚC
Vi trí: Xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3512295
Fax: 061.3512479
Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
Tổng DT: 323 ha
Đã cho thuê: 100%
- Giá thuê đất và phí sử dụng hạ tầng: 34.007 VND/m2/năm (tỷ giá ngày 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
LONG THÀNH
Vi trí: Km 14+500, Quốc lộ 51, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3514494
Fax: 061.3514499
Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành
Tổng DT: 488 ha
Đã cho thuê: 73%
- Giá thuê đất: 1.033 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2053) (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí quản lý: 4.134 VND/m2/năm (tỷ giá
ĐỊNH QUÁN
Vi trí: Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3632288
Fax: 061.3633335
Công ty Phát triển hạ tầng KCN Định Quán
Tổng DT: 54 ha
Đã cho thuê: 100%
- Tiền thuê đất: thỏa thuận.
- Phí hạ tầng: 8.269 VND/m2/năm (miễn 05 năm) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND).
LONG ĐỨC
Vi trí: Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 0613.501993
Fax: 061.3501358
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Long Đức
Tổng DT: 283 ha
Đã cho thuê: 
thương lượng
NHƠN TRẠCH VI
Vi trí: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 
Fax: 
Cty TNHH MTV Tín Nghĩa; Cty TNHH Đầu tư XD Khương Hy; Cty CP Đầu tư XD và VLXD Sài Gòn; Cty TNHH An Thái; Cty TNHH Đỉnh Vàng.
Tổng DT: 315 ha
Đã cho thuê: 
NHƠN TRẠCH II - NHƠN PHÚ
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.8445204
Fax: 08.8445199
Công ty Cổ phần Thảo Điền
Tổng DT: 183 ha
Đã cho thuê: 4%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng: 930.285 - 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2056). (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
NHƠN TRẠCH II - LỘC KHANG
Vi trí: Xã Hiệp Phước & Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 08.8221362
Fax: 08.8221361
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Lộc Khang
Tổng DT: 70 ha
Đã cho thuê: 64%
- Giá thuê đất và phí hạ tầng 930.285- 1033.650 VND/m2/toàn bộ thời gian thuê (đến năm 2056). (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí quản lý: 6.201 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011).
XUÂN LỘC
Vi trí: Xã Xuân Tâm & Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 109 ha
Đã cho thuê: 46%
- Giá thuê đất: 516.285 VND/m2/ toàn bộ thời gian thuê (đến 2056) (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Giá thuê đất thô: 0.620 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí hạ tầng: 8.269 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/20
THẠNH PHÚ
Vi trí: Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3899916
Fax: 061.3899750
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
Tổng DT: 177 ha
Đã cho thuê: 48%
- Giá thuê đất: 1.860 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011, 1 USD=20.673 VND)
- Phí sử dụng hạ tầng: 29.975 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
- Phí quản lý: 2.067 VND/m2/năm (tỷ giá 18/05/2011)
BÀU XÉO
Vi trí: Tại xã Sông Trầu, xã Tây Hòa, xã Đồi 61 và Thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061. 3924377 - 3924690
Fax: 061. 3924692
Công ty Cổ phần Thống Nhất
Tổng DT: 499,8657 ha
Đã cho thuê: 87,6%
1/ Phí sử dụng hạ tầng trả 01 lần : 945.000/m2/43 năm (2056) 2/ Phí quản lý trả hàng năm : 6.300 VNĐ/m2/năm 3/ Tiền thuê đất trả hàng năm : 4.500 VNĐ/m2/năm (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
TÂN PHÚ
Vi trí: Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3822486
Fax: 061.3823747
Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa
Tổng DT: 54 ha
Đã cho thuê: 
AGTEX LONG BÌNH
Vi trí: Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Phone: 08.8942238/ 061.3893551
Fax: 08.8943053/ 061.3891132
Công ty 28
Tổng DT: 43 ha
Đã cho thuê: 88%
thương lượng
ÔNG KÈO
Vi trí: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3822486
Fax: 061.3823747
Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa
Tổng DT: 823 ha
Đã cho thuê: 77%
LONG KHÁNH
Vi trí: Xã Suối Tre & Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Phone: 061.3725070
Fax: 061.3725080
Công ty Cổ phần KCN Long Khánh
Tổng DT: 264 ha
Đã cho thuê: 6 %.
thương lượng.
GIANG ĐIỀN
Vi trí: Xã Giang Điền & An Viễn - huyện Trảng Bom và xã Tam Phước - huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 061.3836072/3836082
Fax: 061.3836250
Công ty Phát triển KCN Biên Hòa (Sonadezi)
Tổng DT: 529 ha
Đã cho thuê: 
thương lượng.
DẦU GIÂY
Vi trí: Xã Bàu Hàm 2 & xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 0613. 770945
Fax: 0613. 771156
Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây
Tổng DT: 331 ha
Đã cho thuê: 
thương lượng.
LỘC AN - BÌNH SƠN
Vi trí: xã Long Đức - huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
Phone: 061.3527 544 - 545 - 546
Fax: 061.3527 918
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển V.R.G - Long Thành
Tổng DT: 497,77 ha
Đã cho thuê: 
* Phí sử dụng cơ sở hạ tầng: Thanh toán 01 lần: 1033.650 VND/m2/50 năm Thanh toán hàng năm: 70.288 VND/m2/năm Thanh toán trả góp trong 5 năm: 1137.015 VND/m2/50 năm *Phí quản lý hạ tầng: 10.336 VND/m2/năm (tỷ giá
AN PHƯỚC
Vi trí: Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Phone: 0613.51.04.39
Fax: 0613.51.04.38
Tổng Công ty Tín Nghĩa
Tổng DT: 201 ha
Đã cho thuê: 135,89 ha chiếm 67% giai đoạn 1.